För remittenter

Habilitering & Hälsa tar emot patienter på olika mottagningar beroende på patientens ålder och funktionsnedsättning/diagnos. Här ges övergripande information för remittenter. Mer detaljerad information finns på respektive mottagnings webbsida. Du kan också får mer information från vår frågetjänst Forum Funktionshinder, 08-123 350 10, vardagar 8.30-16.30, eller forumfunktionshinder@sll.se.

Nya remissgång från 1 februari 

Från och med 1 februari 2018 tar Aspergercenter emot remisser för samtliga barn 5-17 år med autismspektrumdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning. Till och med 31 januari 2018 skickas remisser för barn 5-6 år till barnhabiliteringscentren. 

> Mottagningar

Mottagning Ålder Funktionsnedsättning
Habiliteringscenter barn (9 st) 0-17 år

Alla (inom vår målgrupp) utom barn med ASD 0-4 år och barn med ASD utan IF 5-17 år.​
Ansökan om individuella insatser kan göras för barn 5-17 år med ASD utan IF efter deltagande på informationsträff och grundkurs på Aspergercenter. 

Habiliteringscenter vuxna (8 st) 18 år och äldre

Alla (inom vår målgrupp)
Tar även emot remisser för 16-17-åringar med ASD utan IF.

Autismcenter små barn 0-4 år ASD med eller utan IF
Aspergercenter 5-17 år ASD utan IF
Hjärnskadecenter 2 år och äldre 2-17 år: barn med förvärvad hjärnskada som har medfört varaktig kognitiv funktionsnedsättning.

18 år och äldre: personer med förvärvad hjärnskada med omfattande och varaktig funktionsnedsättning och som omfattas av LSS personkrets 2 eller 3.
 
Dövblindteamet Alla Dövblindhet
Dövteamet 18 år och äldre Dövhet

Patienter med autismspektrumdiagnos (ASD) utan och med intellektuell funktionsnedsättning (IF)​
Skiss över hur patienter med ASD remitteras