Tandvård för vuxna med flerfunktionsnedsättning

Medicinsk tandvård

Medicinsk tankdvård innebär hjälp med allt som rör tandvård och munhälsa för personer med funktionsnedsättningar. Alla mottagningar som erbjuder medicinsk tandvård i Stockholms län har lyft. Vissa kliniker erbjuder mobil tandvård och uppsökande verksamhet. Man behöver remiss för att komma till kliniken i Karolinska Solna, Södersjukhuset och Eastmaninstitutet. Övriga kliniker kan man själv kontakta, utan remiss.Vid tidsbokning av besök underlättar det om man säger till att lyft användas vid förflyttningar. Egen lyftsele tas med till besöket. 
> Medicinsk tandvård – folktandvardenstockholm.se

Samordning av vårdinsatser under narkos

Ibland finns möjlighet att erbjuda samordning av andra vårdinsatser som kräver narkos. Det kan t.ex. handla om blodprover och vaccinationer. Primärt är det dock behovet av tandvård som styr. De kliniker som erbjuder tandvård under nakos är Danderys sjukhus och Karolinska Huddinge. 
Inför behandling i narkos är det viktigt att boendepersonal/personliga assistenter beaktar nödvändiga instruktioner, t.ex. om fasta inför sövning.

Kliniker inom folktandvården som erbjuder medicinsk tandvård:

> Bromma sjukhus
> Danderyds sjukhus
> Eastmaninstitutet
> Karolinska Huddinge
> Karolinska Solna
> Mälarbacken
> Stockholms sjukhem
> Stora Sköndal
> Södersjukhuset
> Vällingby

Vid behov av akut tandvård på kvällar och helger

> Folktandvården Akuten 08-123 156 80

Hjälpmedel för munnen 

> Hjälpmedel för munnen – habilitering.se
> mun-h-center.se