Mottagande av barn med autismspektrumdiagnos

Barn med autismspektrumdiagnos tas emot på olika mottagningar inom Habilitering & Hälsa beroende på barnets ålder. Ansökan kan antingen skickas till rätt mottagning av vårdnadshavare eller så skickas en remiss av den läkare eller psykolog som ställt diagnosen.

0-4 år (födda 2013 och senare)
Tas emot på Autismcenter små barn. Barn med intellektuell funktionsnedsättning kan, om föräldrar så önskar, istället tas emot på ett habiliteringscenter för barn.

> Autismcenter små barn

> Om våra habiliteringscenter

5-6 år (födda 2011-2012)
Tas emot på ett av Habilitering & Hälsas habiliteringscenter för barn för ett första besök. Därefter introduktionsprogram för föräldrar som anordnas centralt för Stockholms län. Vid behov individuella insatser på habiliteringscentret. 

> Om våra habiliteringscenter

7-17 år utan intellektuell funktionsnedsättning
Föräldrar tas emot på Aspergercenter med en välkomstträff. Därefter kan föräldrar anmäla sig till introduktionsprogram. Vid behov kan man sedan ansöka om individuella insatser på ett habiliteringscenter för barn.16-17-åringar och deras föräldrar får individuella insatser på habiliteringscenter för vuxna.

> Aspergercenters barn- och ungdomsteam

7-17 år med intellektuell funktionsnedsättning
Tas emot på ett habiliteringscenter för barn.

> Om våra habiliteringscenter